kancelaria

Jesteśmy dynamicznie rozwijająca się kancelarią prawną, łączącą tradycyjne wartości prawne oraz wiedzę prawniczą z wymaganiami współczesnego rynku usług prawnych. Od początku działalności kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych. W kontaktach z naszymi klientami szczególny nacisk kładziemy na indywidualne podejście do każdego problemu dzięki czemu możliwe jest dogłębne zbadanie każdego, nawet najbardziej zawiłego zagadnienia prawnego oraz zastosowanie właściwego w okolicznościach konkretnej sprawy, środka prawnego, zmierzającego do ochrony interesów naszych klientów. W naszej praktyce dostrzegamy przede wszystkim potrzebę prymatu pozasądowych metod rozwiązywania sporów oraz dokładnego regulowania zobowiązań stron już na etapie negocjacji i zawierania umów, dzięki czemu w przypadku powstania ewentualnych konfliktu pomiędzy stronami, możliwe staje się uniknięcie długoletnich i żmudnych a często wręcz zbędnych sporów sądowo – urzędowych. Stoimy na stanowisku, że spory sądowe i urzędowe, należy traktować jako ostateczność zaś uciekać się do nich w sytuacji gdy zawodzą pozasądowe – alternatywne metody rozwiazywania sporów. Podpowiadamy w jaki sposób zabezpieczyć się przed skutkami nienależytego wykonania umowy przez strony stosunków zobowiązaniowych. Z powodzeniem reprezentujemy interesy naszych klientów w różnorodnych pod względem prawnym i faktycznym postępowaniach sądowych i urzędowych. Posiadamy bogate doświadczenie zawodowe, które w połączeniu z młodością i dynamiką pozwala nam na skuteczną ochronę interesów naszych klientów i rozwiazywanie nawet najbardziej zawiłych zagadnień prawnych.

Zespół

Tomasz Buczkowski – Radca prawny, Wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010). Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie (2013). Egzamin radcowski (2015). Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie pod numerem RZ-P-259. Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. w trakcie pracy w jednej z największych w Polsce spółek branży energetycznej oraz wiodącym w kraju przedsiębiorstwie sektora biopaliw płynnych a także w kancelariach prawnych oraz przy obsłudze jednostek samorządu terytorialnego. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. W dotychczasowej praktyce reprezentował zarówno przedsiębiorców jak i osoby fizyczne w wielu postępowaniach sądowych zarówno przed sądami powszechnymi jak i pionem sądownictwa administracyjnego, a także w postępowaniach urzędowych przed organami administracji publicznej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego w tym prawa spółek handlowych, administracyjnego, podatkowego, karnego w tym karno - skarbowego, wykroczeń, sporach sądowych oraz prawie kontraktowym ( brał udział w negocjacjach oraz przygotowaniu umów w obrocie gospodarczym niejednokrotnie o znacznej wartości w tym również z podmiotami zagranicznymi). Aktywnie uczestnik prac samorządu radcowskiego na podkarpaciu. Bierze aktywny udział w inicjatywach zmierzających do poszerzenia dostępu do pomocy prawnej dla najuboższych a także kształtujących świadomość prawną społeczeństwa („Niebieski Parasol”, i „Prawo w Szkołach”). Członek komisji do spraw wykonywania zawodu przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie. Posługuję się językiem angielskim i rosyjskim.

Paweł Turowski– Radca prawny, Wspólnik

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010) oraz Podyplomowego Studium Prawa Spółek na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2015). Ukończył aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie (2013). Egzamin radcowski (2014). Wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie pod numerem RZ-P-256. Członek Polskiego Stowarzyszenia Prawników Przedsiębiorstw. Doświadczenie zawodowe zdobywał m. in. w trakcie pracy w jednej z największych spółek sektora Fin-Tech w Polsce, przy obsłudze podmiotów sektora ochrony zdrowia ( zakłady opieki zdrowotnej) oraz kancelariach prawnych. Posiada bogate doświadczenie w zakresie obsługi prawnej podmiotów gospodarczych oraz osób fizycznych. Reprezentował zarówno przedsiębiorców jak i osoby fizyczne w wielu postępowaniach sądowych zarówno przed sądami powszechnymi jak i pionem sądownictwa administracyjnego a także w postępowaniach urzędowych przed organami administracji publicznej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, gospodarczego w tym prawa spółek handlowych, prawa usług płatniczych, prawa w ochronie zdrowia, prawa karnego praz sporach sądowych i prawie kontraktowym( brał udział w negocjacjach oraz przygotowaniu umów w obrocie gospodarczym niejednokrotnie o znacznej wartości w tym również z podmiotami zagranicznymi). Aktywnie uczestnik prac samorządu radcowskiego na podkarpaciu. Bierze aktywny udział w inicjatywach zmierzających do poszerzenia dostępu do pomocy prawnej dla najuboższych a także kształtujących świadomość prawną społeczeństwa („Niebieski Parasol”, i „Prawo w Szkołach”). Członek komisji spraw socjalnych, sportu i integracji przy Okręgowej Izbie Radców prawnych w Rzeszowie. Posługuję się językiem angielskim.

specjalizacje

Kancelaria świadczy usługi na rzecz przedsiębiorców i osób fizycznych we wszystkich ważniejszych dziedzinach prawa. W szczególności kompleksowa pomoc prawna, dotyczy następujących dziedzin prawa:

 • Prawo cywilne (prawo umów, zobowiązania, spadki itd.)
 • Prawo karne i karno – skarbowe
 • Prawo wykroczeń
 • Prawo administracyjne
 • Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych
 • Prawo rodzinne i opiekuńcze
 • Prawo własności intelektualnej;
 • Prawo gospodarcze;
 • Prawo handlowe w tym prawo spółek handlowych
 • Prawo upadłościowe i naprawcze;
 • Prawo bankowe
 • Prawo usług płatniczych
 • Prawo ochrony zdrowia
 • Prawo ochrony środowiska
 • Prawo budowlane
 • Prawo własności przemysłowej
 • Prawo podatkowe
 • Prawo prasowe
 • Prawo własności przemysłowej ( rejestracja znaków towarowych)

Prawnicy kancelarii zapewniają kompleksową obsługę prawną zarówno na etapie przedsądowym, w postępowaniu mediacyjnym, przed sądami polubownymi jaki również w drodze reprezentacji przed Sądami Powszechnymi, Sądem Najwyższym, Sądami Administracyjnymi w tym przed Naczelnym Sądem Administracyjnym a także w postępowaniach urzędowych przed organami administracji publicznej oraz przed organami podatkowymi w postępowaniach podatkowych.

współpraca

Kancelaria współpracuje z radcami prawnymi i adwokatami z terenu nie tylko województwa podkarpackiego ale również całej Polski, dzięki czemu możliwe staje się rozwiązywanie nawet najbardziej złożonych i wielowątkowych zagadnień prawnych w stosunkowo krótkim czasie. Współpraca umożliwia wymianę poglądów oraz zapewnia optymalne wykorzystanie doświadczeń zawodowych dając tym samym klientom kancelarii pewność, iż w okolicznościach konkretnej sprawydla potrzeb ochrony ich interesów, wszelkie dostępne środki prawne zostaną wykorzystane w maksymalnym zakresie.

Katarzyna Sikora – Radca prawny

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Rzeszowskiego (2010). Ukończyła aplikację radcowską przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Rzeszowie (2014). Egzamin radcowski (2015). Wpisana na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Rzeszowie pod numerem RZ-P-264. Obecnie wykonuje zawód w formie indywidualnej kancelarii radcy prawnego. Doświadczenie zawodowe zdobywała m. in. w trakcie pracy w kancelariach prawnych jak również w obsłudze jednostek samorządu terytorialnego Posiada bogate doświadczenie w zakresie odszkodowań komunikacyjnych oraz prawa o szkolnictwie wyższym. Reprezentowała zarówno przedsiębiorców jak i osoby fizyczne w wielu postępowaniach sądowych zarówno przed Sądami Powszechnymi jak i sądami administracyjnymi a także w postępowaniach urzędowych przed organami administracji publicznej. Specjalizuje się w sprawach z zakresu szeroko pojętego prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawie pracy oraz prawie o szkolnictwie wyższym. Posługuję się językiem angielskim.

nota prawna

Niniejsza strona, stanowi wyłączną własność wspólników BTTP Buczkowski, Turowski – Radcowie Prawni Spółka Cywilna. Jakiekolwiek nieautoryzowane – poza dozwolonym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa - wykorzystywanie materiałów zamieszczonych na stronie w całości lub w części, w tym w szczególności kopiowanie oraz rozpowszechnianie, bez uprzedniej pisemnej zgody właścicieli strony jest zabronione. Właściciele strony informują, że nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek negatywne skutki korzystania ze strony, w tym w szczególności za szkody wynikające z użytkowania, niemożności użytkowania lub wadliwego funkcjonowania strony albo wynikające z niedokładności, niekompletności lub nieaktualności informacji umieszczonych na Stronie. Niniejsza Strona ma charakter wyłącznie informacyjny oraz nie ma charakteru reklamowego, ofertowego, ani też nie stanowi propozycji zawarcia umowy z klientem w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego.

ul. Czarnieckiego 7, 37-500 Jarosław

■■■ BTTP ■■■

Buczkowski, Turowski – Radcowie prawni
Spółka Cywilna
ul. Stefana Czarnieckiego 7, 37-500 Jarosław
NIP: 7922293758 REGON: 363031953
Bank Pekao S.A. nr 21 1240 2571 1111 0010 6907 6445
www.kancelariabttp.pl

Radca Prawny Tomasz Buczkowski:
(+48) 730 080 865
tbuczkowski@kancelariabttp.pl

Radca Prawny Paweł Turowski:
(+48) 509 432 665
pturowski@kancelariabttp.pl

Sekretariat:
(+48) 16 650 55 95
sekretariat@kancelariabttp.pl

Kontakt

W razie pytań prosimy o kontakt przez formularz lub na podane numery telefonów.